Algemene Voorwaarden

Hier treft u de algemene voorwaarden van Craft Detachering BV.

In deze Algemene Voorwaarden zijn afspraken opgenomen over onder andere de betalingsvoorwaarden en opzegtermijnen waaraan de inlener moet voldoen. Ook andere belangrijke onderwerpen, zoals wie aansprakelijk is als de uitzendkracht schade veroorzaakt, worden hierin geregeld. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze inleenovereenkomsten.

Lees en of download hier de Algemene Voorwaarden

Zoek vacatures

Volg ons

Normering

Craft Detachering BV, Leeuwenhoekweg 58, 2661DD Bergschenhoek, T: 010 8200939, E: info@craftdetachering.nl